Skip to content

Information Security Management Professional

Deze training gaat nader in op organisatorische- en beheeraspecten van de informatiebeveiliging.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • perspectieven informatiebeveiliging: organisatie, klant, (service)leverancier;
  • risicobeheer: analyse, maatregelen, restrisico’s;
  • maatregelen informatiebeveiliging: organisatorische, technische, fysieke maatregelen.

registration form trainingen

Name(Required)