Skip to content

Information Security Foundation

Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of er zijn incidenten op het gebied van informatiebeveiliging: datalekken, identiteitsdiefstal, ransomware… De schade loopt daarbij soms in de tientallen tot honderden miljoenen euro’s.

Deze training voorziet professionals daarom van broodnodige basiskennis op dit gebied, zodat ze zichzelf en hun organisatie tegen dergelijke incidenten kunnen wapenen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • informatie en beveiliging: het concept, de waarde, het belang en de betrouwbaarheid van informatie;
  • dreigingen en risico’s: de concepten ‘dreiging’ en ‘risico’ en hoe deze concepten verband houden met de betrouwbaarheid van informatie;
  • aanpak en organisatie: het beveiligingsbeleid en de beveiligingsorganisatie, inclusief de onderdelen van de beveiligingsorganisatie en het management van (beveiligings)incidenten;
  • maatregelen: het belang van beveiligingsmaatregelen, inclusief fysieke, technische en organisatorische maatregelen;
  • wet- en regelgeving: het belang en de impact van wet- en regelgeving.

registration form trainingen

Name(Required)